Kontaktcaféen tilbyder følgende ydelser til kommuner i hele Danmark:

Kontaktpersoner til unge ml. 15 og 23 år

Mentorer til unge ml. 15 og 30 år

Sociale projekter med unge ml. 15 og 30 år

Praktikformidling og støtte i forhold til dette

Socialrådgivere til konsulentopgaver

- herunder blandt andet udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, håndtering af svære forløb i familiesager eller afklaringsforløb for og beskrivelser af unge med tilknytning til jobcenteret.

 
NYT PROJEKT NETOP SKUDT IGANG!
LÆS MERE HER/projekter

Hvorfor hedder det noget med café?

Indtil videre er Kontaktcaféen slet ikke en café, men et tilbud til Kommunerne om kvalificerede sociale indsatser på ovennævnte områder.

Vi hedder Kontaktcaféen, fordi der en dag skal åbne en rigtig café som de unge, der har en kontaktperson eller mentor, kan være med til at sætte deres præg på, hvor de kan få succesoplevelser, kan komme i praktik, kan finde motivation, kan træne at komme op om morgenen og møde til tiden, kan udvikle færdigheder som de kan bruge senere på arbejdsmarkedet eller under uddannelse, og hvor de en dag kan få et "rigtigt job", der kan skrives på CV'et.

Vi laver også forskellige projekter på området, og lige nu har vi nogle spændende samarbejder med allerede eksisterende caféer, der på udvalgte dage har Kontaktcaféen og vores unge på besøg og i praktik. Dette skaber bedre muligheder for arbejdet hen imod, at den unge skal i ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

Læs mere under fanen projekter

   

Målgruppe

I Kontaktcaféen er målgruppen for mentor- og kontaktpersonordningen unge, der for eksempel ikke har været i skole/uddannelse/beskæftigelse i måneder eller år. De har oftest haft en vanskelig skolegang, sociale problemer, evt. begyndende alkohol- eller hashmisbrug, ressourcesvagt netværk og/eller udfordringer i kontakten med forældre og andre.

Aldersgruppen for unge i Kontaktcaféen er 15-30 år. Der er separate tilbud i forhold til alder.

Unge, som har svære psykiatriske lidelser, svære misbrug, voldsom udadreagerende adfærd eller andet, der ikke kan rummes i Kontaktcaféen, vil vi gerne være behjælpelige med at henvise til andre rigtig gode tilbud, der har erfaring og er dygtige indenfor netop disse områder.

Læs mere her


Mentor- Kontaktperson- og konsulentopgaver samt projekter udføres for børne- og familieafdelinger samt jobcentre i hele Danmark.