"Mælkebøtten i Mejlgade"

Mælkebøtten, der hurtigt er blevet kendt som "Mælkebøtten i Mejlgade" er en lille hyggelig take away café med fokus på økologi, grøn og lækker mad samt bæredygtighed. Caféen åbnede som almindelig café d. 1/7 -18. Det har hele tiden været meningen, at Mælkebøttens hovedformål skal være, at arbejde for at gøre en forskel for udsatte unge, hvilket caféens navn også skal symbolisere. Mælkebøtten er en sejlivet blomst som trods svære kår alligevel vokser frem gennem sprækker og revner og stadig bliver en smuk blomst. På samme måde tror vi på at udsatte unge også kan blomstre og udleve deres drømme og ønsker på trods af en svær opvækst eller andre svære vilkår. Vi drømmer om at kunne være med til at gøre en forskel for Mælkebøttebørn i Danmark.

Der har været brug for, at caféen skulle opstartes og arbejdsrutiner m.m. skulle på plads, før vi har været klar til at være et godt sted for de udsatte unge. Det er vi nu!  

Mælkebøtten skal være et sted for og af unge, hvor de kan få succesoplevelser, bidrage til og få indflydelse på caféen og dens aktiviteter, udvikle færdigheder som de kan bruge senere på arbejdsmarkedet eller under uddannelse og hvor de eventuelt en dag kan få et ”rigtigt” job, der kan skrives på CV´et. Vi arbejder helhedsorienteret med alle de unges ressourcer og udfordringer. Dette vil ske med støtte og motivation af kvalificeret og uddannet personale som har bred erfaring med udsatte unge, herunder bl.a. en socialrådgiver og en pædagogisk konsulent med en kandidat i pædagogisk psykologi og bred faglig viden om udsatte unge. Herudover har vi en tale-hørelærer tilknyttet for de unge, der kan have forskellige tale- og hørevanskeligheder. Vi har endvidere kontakt med andre samarbejdspartnere, der hyres ind ved behov, da vi gerne vil nå ”hele vejen rundt” om den unge og være et tilbud som kan gøre en forskel, fordi vi ser på alle livets aspekter og udfordringer sammen med den unge.

Da hver af de unge er unikke med hver deres personlighed, baggrund, ressourcer, udfordringer og interesser, er det vigtigt for os ikke at lægge en fast model for et forløb hos os, som den unge skal passe ind i. Ingen forløb vil være ens, da de tilrettelægges individuelt og i samarbejde med den unge og relevante samarbejdspartnere, sagsbehandler, familie el. andre aktuelle personer som det giver mening for den unge at have med på et opstartsmøde.

Det er vigtigt for os at de unge bliver set og hørt og gøres medansvarlige for deres videre udvikling, læring og liv.


Hvad tilbyder vi i Mælkebøtten?

Mælkebøtten er en del af Kontaktcaféen, der bl.a. tilbyder

- Et komplet lærings- og udviklingsforløb med tilknyttet primær kontaktperson.
Forløbende vil delvist, og i det omfang den unge vil profitere af det og kan klare det, foregå i Mælkebøtten
 
I et komplet lærings- og udviklingsforløb er målet at den unge bliver klar til at indgå i fuldtidsuddannelse eller beskæftigelse. For at nå dertil lægger vi en plan for forløbet på både kort og lang sigt. I forløbet vil de unge få succesoplevelser, et rum til fejl og læring, guidning og støtte, en mulighed for at drømme og at se drømme blive til virkelighed.  Vi vil gerne vise, at man kan, hvad man vil – man skal bare turde gøre det! Det kræver hårdt arbejde, planlægning og ikke mindst en tro på sig selv og sit projekt. Det kræver også en eller flere rollemodeller og støtte fra en eller flere andre mennesker, der tror på én - og ofte en masse andet - men det kan lade sig gøre! I disse forløb er rollemodellerne både de andre ressourcestærke unge, der arbejder i caféen, indehaver af caféen som har gjort sin drøm til virkelighed samt kontaktpersoner som skal støtte, vejlede og motivere den unge igennem hele forløbet. Projektkoordinatoren,der vil være deltagende i planlægningen af samtlige forløb er uddannet pædagog, har stor faglig viden og har pædagogiske og psykologiske redskaber til at arbejde med udsatte unge fra bl.a. en kandidat i pædagogisk psykologi samt bred erfaring med at arbejde med udsatte unge, herunder også unge flygtninge.

Mælkebøtten er et lærings- og udviklingsrum med mulighed for at udvikle sig bredt på et personligt plan; udvikle sit selvværd og sin selvtillid, udvikle samspillet med andre mennesker både i privatlivet og uddannelses- eller arbejdslivet, finde frem til begejstring og motivation, udvikle strategier til at mestre hverdagen, fremtiden og meget mere.

Mælkebøtten er også et rum, hvor den unge kan udvikle sig på det faglige plan; få konkret arbejdserfaring, bruge egne ressourcer og evner i et nyt fællesskab og evt. være med til at udvikle nyt, lære at møde til tiden og passe et arbejde, udvikle samarbejdsevner, lære at skrive en god jobansøgning eller hvordan man søger ind på en uddannelse m.m.

I Mælkebøtten er der et væld af muligheder ift. de unges interesser, evner og ressourcer. Her kan de unge eksempelvis engagere sig indenfor følgende områder:

  - Madlavning i caféen

  - Caféarbejde, herunder betjening af kunder og servering

  - Kunst/kreativitet: udvikle kunst som kan udstilles i caféen eller hos samarbejdspartnere. Vi har kontakt til flere dygtige kunstnere, der gerne vil lære fra sig og bidrage til udvikling hos de unge.

  - Være med til at opstarte eller deltage i sociale netværksgrupper eller andet, der giver mening for den enkelte unge

  - Markedsføring

  - Fundraising

  - Iværksætteri – opleve hvordan en drøm om en café er blevet til virkelighed og være med til at udvikle konceptet

  - Herudover har vi mulighed for at hjælpe de unge med at tage kontakt med andre arbejdspladser, der gerne vil have vores unge i kortere eller længere praktikker.

  Kun fantasien sætter grænser og der er mange flere muligheder i forhold til områder, der kan laves projekter indenfor.

  Kontaktcaféen tilbyder også følgende i Mælkebøtten:

  - Praktikforløb. Vi tager gerne unge i kortere eller længere praktikforløb efter aftale med sagsbehandler.

  - Mentorforløb og kontaktpersonsforløb. Mælkebøtten er en god base for forløbende. Her kan man mødes, den unge kan altid tage kontakt til caféen ved behov og det er en rar og tryg base. 

  - Videre støtte efter et forløb hos os 

Hvad er vores mål/forventede resultater med de unge?

Målet er, efter endt forløb, at den unge har fået en større tro på sig selv ved at være blevet fyldt af gode oplevelser og successer, en bedre forståelse af sig selv, sine ressourcer, mål og drømme. Den unge har fået redskaber til at arbejde videre med og mod disse mål og drømme og kan bruge dem aktivt i sin hverdag. Den unge har fundet ud af, hvad der er den rigtige vej for ham eller hende og kan komme i gang med uddannelse eller beskæftigelse og sikres dermed en større grad af indflydelse og kontrol over eget liv. Med sig i bagagen har den unge i vores forløb udviklet en række af både faglige og personlige færdigheder, som de kan bruge senere på arbejdsmarkedet, under uddannelse og i det hele taget til at mestre deres liv. Et succeskriterie vil være at de unges forløb hos os er opbygget på en måde, så de er bæredygtige, dvs. at de unge fortsat kan bruge de opnåede kompetencer og erfaringer til sit videre liv efter forløbets afslutning.


Siden er under opdatering....