Hvem, hvad, hvor og hvorfor

Kontaktcaféen tilbyder følgende ydelser til kommuner i hele Danmark:

Kontaktpersoner til unge ml. 15 og 23 år

Mentorer til unge ml. 15 og 30 år

Sociale projekter for unge ml. 15 og 30 år

Praktikformidling og støtte i forhold til dette

Bisidder- og partsrepræsentantopgaver

Socialrådgivere til konsulentopgaver

- herunder blandt andet udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, håndtering af svære forløb i familiesager eller afklaringsforløb for og beskrivelser af unge med tilknytning til jobcenteret.


Hvorfor hedder det noget med café?

I lang tid var Kontaktcaféen slet ikke en café, men et tilbud til Kommunerne om kvalificerede sociale indsatser på ovennævnte områder og idéen om en café.

Vi hedder Kontaktcaféen, fordi det fra start har været meningen at der en dag skulle åbne en "ægte" café/kaffebar som de unge, der har en kontaktperson eller mentor, kunne være med til at sætte deres præg på. Caféen er nu endelig pr. 1. juli 2018 blevet til virkelighed. Dog under navnet "Mælkebøtten". Mælkebøtten er en skøn lille café hvor de unge kan få succesoplevelser, kan komme i praktik, kan træne at komme op om morgenen og møde til tiden, kan udvikle færdigheder som de kan bruge senere på arbejdsmarkedet eller under uddannelse, og hvor de en dag kan få et "rigtigt job", der kan skrives på CV'et.

Kontaktcaféen laver også forskellige andre projekter på området og har indimellem nogle spændende samarbejder med andre virksomheder. Dette - denne "bro til virkeligheden" - skaber bedre muligheder for arbejdet hen imod, at den unge skal i ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

Læs mere under fanen "projekter".

   

Målgruppe

I Kontaktcaféen - herunder også i Mælkebøtten - er målgruppen for både vores udviklings- og læringsforløb samt mentor- og kontaktpersonordningen unge, der for eksempel ikke har været i skole/uddannelse/beskæftigelse i måneder eller år. De har oftest haft en vanskelig skolegang, sociale problemer, evt. begyndende hash- eller alkoholmisbrug, ressourcesvagt netværk og/eller udfordringer i kontakten med forældre og andre. Det kan også være flygtninge eller indvandrere, der har udfordringer i forhold til sprog, kultur eller andet.

Aldersgruppen for unge i Kontaktcaféen er 15-30 år. Der er separate tilbud i forhold til alder.

Unge, som har svære psykiatriske lidelser, svære misbrug, voldsom udadreagerende adfærd eller andet, der ikke kan rummes i Kontaktcaféen, vil vi gerne være behjælpelige med at henvise til andre rigtig gode tilbud, der har erfaring og er dygtige indenfor netop disse områder.


Mentoropgaver udføres for jobcentre.

Kontaktpersonopgaver udføres for børne- og familieafdelinger.

Konsulentopgaver og vores forløb i Mælkebøtten udføres for både børne- og familieafdelinger samt jobcentre.

Vi arbejder for kommuner i hele Danmark.Lidt om mig

Mit navn er Pernille Refsgaard. Jeg er 33 år og uddannet socialrådgiver - bachelor i internationalt og interkulturelt socialt arbejde.

Jeg bor lidt udenfor Aarhus og arbejder både her og i øvrige dele af landet.

Jeg har lavet socialt arbejde i omkring 11 år - de seneste 8 indenfor børne- og ungeområdet og inden da med socialt udsatte og hjemløse.

Jeg er selv mor til en skøn datter.

 

Jeg har startet Kontaktcaféen, som tilbyder forskellige ydelser indenfor det sociale område, fordi jeg tror på, at man med engagement, god kontakt, respekt og anerkendelse kan gøre en reel forskel for mennesker - og så kliché-agtigt som det kan lyde, så vil jeg rigtig gerne være med til det.

Jeg drømmer om at vi i Kontaktcaféen kan få lov til at være med til at gøre en forskel for mange unge i Danmark.

 

 

Historien bag 

I løbet af de sidste 11 år og gennem mange samtaler med både børn, unge, forældre og andre voksne, er det blevet tydeligt for mig, at der sidder en del unge mennesker med en masse ressourcer, men med behov for hjælp til at få dem i spil. De kan noget, de kan ofte en masse, men de ved ikke, hvordan de skal gøre det, de kan, eller hvordan de skal komme igang - nogle gange ved de slet ikke, at de kan. Disse unge passer oftest ikke skole eller arbejde i længere perioder, men bliver mere og mere isolerede i hjemmet. Nogle gange kræves der massiv støtte eller behandling for at hjælpe den unge. Andre gange kræver det en masse succesoplevelser og anerkendelse, en hjælpende hånd, en skulder at støtte sig til, et lyttende øre, en voksen, der tager dem seriøst  og noget praktisk hjælp og støtte.....og så kan de faktisk, hvad de vil! 

Det er her, Kontaktcaféen og vores projekt Mælkebøtten kommer ind i billedet. Hos Kontaktcaféen er vi den hjælpende hånd, de voksne, der tager de unge seriøst, dem, der lytter - både til det gode og det svære - dem, der hjælper med at overskue det praktiske omkring møder, breve,  NemID, pas etc. og ikke mindst dem, der kan hjælpe den unge videre i sin udvikling. Vi er dem, der hjælper med at lægge en plan og få planen ført ud i livet, vi giver personlig rådgivning og vejledning og yder støtte på det nære personlige plan.

Kontaktpersonen/mentoren kan således udfylde flere forskellige funktioner alt efter, hvad den unge har behov for ligesom vores forløb i Mælkebøtten skræddersyes så det passer den enkelte unges ressourcer og udfordringer.


Igennem mine år som myndighedssagsbehandler på børne- og familieområdet, har jeg ofte oplevet, hvordan det kan gøre en kæmpe forskel, at man lytter til, anerkender og viser stor respekt for både børnene og de unge selv, men også til forældrene til de udsatte børn og unge - og set konsekvenserne af det modsatte.

Jeg anser den gode kontakt som et af de vigtigste aspekter i samarbejdet med familien, og bruger det også som fundamentet i arbejdet med de unge.

 

Hvem arbejder hos Kontaktcaféen?

Vi er lige nu 4 fuldtidsansatte i Kontaktcaféen:

Karen Hagedorn/Projektkoordinator samt pædagogisk konsulent i Kontaktcaféen og delvist i Mælkebøtten: Pædagog og kandidat i psykologisk pædagogik.

Cecilie Sandfeld/Caféansvarlig i Mælkebøtten og projektmedarbejder: Bachelor

Jamila-Sofia/Cafémedarbejder i Mælkebøtten:

Pernille Refsgaard/Indehaver, socialrådgiver og konsulent:

I Mælkebøtten har vi endvidere flere ungarbejdere, der har fritidsjob i vores café og forhåbentligt med tiden kan være med til at skabe en god kontakt med de unge, der kommer i forløb hos os.

Derudover er de, der arbejder for og med Kontaktcaféen og i Mælkebøtten, selvstændige kontaktpersoner, mentorer og rådgivere - eller underleverandører og samarbejdspartnere på området, som ansættes specifikt til opgaver med de enkelte unge på baggrund af en konkret vurdering. Det er kompetente og engagerede mennesker, som jeg blandt andet har gode erfaringer med fra mit arbejde som myndighedssagsbehandler i forskellige kommuner, eller som jeg har fået anbefalet af dygtige socialrådgiverkollegaer.

Det vigtigste er, at der findes et godt match, så der kan skabes en god kontakt og det bedste grundlag for udvikling.