Hvem, hvad, hvor og hvorforLidt om mig

Mit navn er Pernille Refsgaard. Jeg er 34 år og uddannet socialrådgiver - bachelor i internationalt og interkulturelt socialt arbejde fra Metropol i København.

Jeg bor lidt udenfor Aarhus og arbejder både her og i øvrige dele af landet.

Jeg har lavet socialt arbejde i omkring 12 år - de seneste 9 indenfor børne- og ungeområdet og inden da med socialt udsatte og hjemløse.

Jeg er selv mor til en skøn datter.

 

Jeg har startet Kontaktcaféen, som tilbyder forskellige ydelser indenfor det sociale område, fordi jeg tror på, at man med engagement, god kontakt, respekt og anerkendelse kan gøre en reel forskel for mennesker - og så kliché-agtigt som det kan lyde, så vil jeg rigtig gerne være med til det.

Jeg drømmer om at vi i Kontaktcaféen kan få lov til at være med til at gøre en forskel for mange unge i Danmark.

 

 

Historien bag 

I løbet af de sidste 12 år og gennem mange samtaler med både børn, unge, forældre og andre voksne, er det blevet tydeligt for mig, at der sidder en mange både unge og voksne mennesker med en masse ressourcer, men med behov for hjælp til at få dem i spil. De kan noget, de kan ofte en masse, men de ved ikke, hvordan de skal gøre det, de kan, eller hvordan de skal komme igang - nogle gange ved de slet ikke, at de kan. 

 Nogle gange kræves der massiv støtte eller behandling, men andre gange kræver en god udvikling "bare" en masse succesoplevelser og anerkendelse, en hjælpende hånd, en skulder at støtte sig til, et lyttende øre, et menneske, der respekterer og tager et andet menneske seriøst og nogen gange er der i en periode blot behov for noget praktisk hjælp og støtte. 

Det er her, Kontaktcaféen kommer ind i billedet. Hos Kontaktcaféen er vi den hjælpende hånd, de anerkendende professionelle, der tager både børn, unge og andre voksne seriøst, dem, der lytter - både til det gode og det svære - dem, der hjælper med at overskue det praktiske omkring møder, breve,  NemID, pas etc. og ikke mindst dem, der kan være med til at vende noget svært til en god udvikling. Vi er dem, der hjælper med at lægge en plan og få planen ført ud i livet, vi giver personlig rådgivning og vejledning og yder støtte på det nære personlige plan.

Vi kan således udfylde flere forskellige funktioner alt efter, hvad der er behov for og hvilke ressourcer og udfordringer, der er.


Igennem mine år som myndighedssagsbehandler på børne- og familieområdet, har jeg ofte oplevet, hvordan det kan gøre en kæmpe forskel, at man lytter til, anerkender og viser stor respekt for børnene og de unge selv, men også til familierne til de udsatte børn og unge - og set konsekvenserne af det modsatte.

Jeg anser den gode kontakt som et af de vigtigste aspekter i samarbejdet med familien, og bruger det også som fundamentet i arbejdet med de unge.

 

Hvem arbejder hos Kontaktcaféen?

Jeg, Pernille, er den eneste fastansatte i Kontaktcaféen.

Derudover er de, der arbejder for og med Kontaktcaféen selvstændige kontaktpersoner, mentorer og socialrådgivere, som ansættes specifikt til opgaver med de enkelte unge på baggrund af en konkret vurdering.

Det er kompetente og engagerede professionelle mennesker, som jeg blandt andet har gode erfaringer med fra mit arbejde som myndighedssagsbehandler i forskellige kommuner, eller som jeg gennem tiden har fået anbefalet af dygtige socialrådgiverkollegaer. Fælles for dem er, at jeg ved at de både har fagligheden i orden og hjertet på rette sted.

Jeg arbejder altid på at der findes et godt match, så der kan skabes en god kontakt og det bedste grundlag for udvikling.